Banobagi Plastic Surgery

mobile header bg
close

Main Menu

바노바기 20주년 since 2000

Cống hiến xã hội

Banobagi sẽ sát cánh cùng với những hoàn cảnh bị xã hội xa lánh

딤처리
 • plus

  Chiến dịch Hỗ trợ y tế cho những bệnh nhân có khiếm khuyết trên cơ thể

  line

  Hướng dẫn đăng ký chiến dịch

  바로가기
 • plus

  Vẽ tranh tường trên các cơ sở vật chất, trang thiết bị phúc lợi của tổ chức từ thiện “Saengsu Sarang Hui”

  line

  Đến thăm tổ chức từ thiện “Saengsu Sarang Hui” tại thành phố Yongin.

  바로가기
 • plus

  Tham gia vào “Chiến dịch Hỗ trợ y tế cho những bệnh nhân có khiếm khuyết trên cơ thể

  line

  Lễ ra mắt Chiến dịch Hỗ trợ y tế cho những bệnh nhân có khiếm khuyết trên cơ thể

  바로가기
 • plus

  Lễ ký kết hợp tác cung cấp thông tin y học với ứng dụng (app) “Ummawa”

  line

  Ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về Cung cấp thông tin y tế cho đối tượng sắp làm mẹ và đang nuôi dạy c

  바로가기
 • plus

  Ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về Hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe với tổ chức Good Neighbors

  line

  Hỗ trợ y tế cho tổ chức Good Neighbors nhằm hiện thực hóa sự sẻ chia tốt đẹp vì cộng đồng.

  바로가기
 • plus

  Ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) hỗ trợ y tế với Hội Người cao tuổi Đại Hàn

  line

  Hỗ trợ y tế cho Hội Người cao tuổi Đại Hàn nhằm hiện thực hóa sự chia sẻ tốt đẹp.

  바로가기