Banobagi Plastic Surgery

mobile header bg
close

Main Menu

바노바기 20주년 since 2000

Giao lưu học thuật

Đội ngũ y khoa không ngừng phát triển và nghiên cứu của Banobagi

딤처리
 • Hoạt động học thuật

  Hội thảo chuyên đề
  Motiva Tokyo

  JAPAN

  GERMANY GERMANY
  바로가기

  Hội thảo chuyên đề Motiva Tokyo Nhật bản

 • Giao lưu – Tham quan

  Bệnh viện thẩm mỹ Banobagi mở trung tâm tư vấn tại Bangkok

  THAILAND

  GERMANY GERMANY
  바로가기

  SUKHUMVIT RD Bangkok Thái lan

 • Giao lưu – Tham quan

  Beijing Union College Hospital viếng thăm Banobagi lần 2

  CHINA

  GERMANY GERMANY
  바로가기

  Trao đổi học thuật cùng Beijing Union College Hospital

 • Diễn thuyết y khoa

  Talk Concert "Giai điệu đặc biệt của Ngực" của Dr.BanJaeSang

  KOREA

  GERMANY GERMANY
  바로가기

  Nhận lời mời Concert từ Tập đoàn Mentosa

 • Diễn thuyết y khoa

  Tất cả dành cho mẹ, Beauty Mom Class

  KOREA

  GERMANY GERMANY
  바로가기

  Buổi thuyết giảng của bệnh viện thẩm mỹ Banobagi

 • Giao lưu – Tham quan

  Nhà lãnh đạo túi độn ngực EURO Silicone viếng thăm bệnh viện Banobagi

  FRANCE

  GERMANY GERMANY
  바로가기

  Phó giám đốc trụ sở chính EURO Silicone viếng thăm

 • Giao lưu – Tham quan

  MOTIVA
  Dr. Dennis Hammond

  USA

  GERMANY GERMANY
  바로가기

  Trao đổi học thuật thẩm mỹ nâng ngực

 • Đào tạo đội ngũ y khoa

  Dr.Usanee Chulvuthinant

  THAILAND

  GERMANY GERMANY
  바로가기

  Bệnh viện thẩm mỹ Banobagi đào tạo giáo dục