Banobagi Plastic Surgery

mobile header bg
close

Main Menu

딤처리

Lịch sử phát triển của Banobagi

Với tâm thế luôn nghĩ cho khách hàng trước tiên,
đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của bệnh viện, chúng tôi đã vươn đến vị trí này ngày hôm nay.

2000s

  • Năm 2000

    Khai trương lần đầu tiên với cái tên Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Ye

  • Năm 2002

    Mở rộng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Ye

  • Năm 2007

    Chính thức thay đổi tên thành Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

    Chính thức thay đổi tên thành Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Năm 2008

    Nâng cấp đổi mới Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

    Nâng cấp đổi mới Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
  • Năm 2009

    Thành lập Bộ phận kinh doanh nước ngoài Banobagi

    Thành lập Bộ phận kinh doanh nước ngoài Banobagi

    Đăng ký là cơ quan y tế duy trì bệnh nhân người nước ngoài

2010s

  • Năm 2011

    Cơ sở y tế thực hiện thủ thuật được chỉ định chính thức của Artecoll

    Cơ sở y tế thực hiện thủ thuật được chỉ định chính thức của Artecoll
  • Năm 2012

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 2

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 2
  • Năm 2013

    Mở rộng phòng phẫu thuật của trụ sở chính

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 3

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 3
    11. 2013

    Xây mới tòa nhà phụ và phòng giao lưu quốc tế

    Xây mới tòa nhà phụ và phòng giao lưu quốc tế
  • Năm 2014

    Thành lập Trung tâm nghiên cứu tế bào gốc Banobagi

    Thành lập Trung tâm nghiên cứu tế bào gốc Banobagi

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 4

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 4
    07. 2014

    Được trao tặng cúp tri ân cho công lao phát triển ngành công nghiệp du lịch y tế và giao lưu kỹ thuật Hàn-Trung

    11. 2014

    Được trao tặng cúp ghi nhận công lao dành cho cơ quan xuất sắc trong ngành du lịch y tế của quận Gangnam

    Được trao tặng cúp ghi nhận công lao dành cho cơ quan xuất sắc trong ngành du lịch y tế của quận Gangnam
    11. 2014

    Được trao giải đặc biệt tại Giải thưởng Y tế châu Á

    Được trao giải đặc biệt tại Giải thưởng Y tế châu Á
    11. 2014

    Là Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ được chỉ định chính thức bởi Hiệp hội người mẫu Hàn Quốc

    Là Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ được chỉ định chính thức bởi Hiệp hội người mẫu Hàn Quốc
    12. 2014

    Được trao giải thưởng văn hóa môi trường xanh

    Được trao giải thưởng văn hóa môi trường xanh
  • Năm 2015

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 5

    02. 2015

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi chương trình Change Life Việt Nam mùa 1

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi chương trình Change Life Việt Nam mùa 1
    07. 2015

    Được trao giải đặc biệt dành cho thương hiệu y tế Hallyu (làn sóng Hàn Quốc) LBMA STAR

    09. 2015

    Được trao giải thưởng ở hạng mục chỉnh hình tại Giải thưởng về y tế và chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc

    Được trao giải thưởng ở hạng mục chỉnh hình tại Giải thưởng về y tế và chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc
    10. 2015

    Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi được các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc bình chọn là Top 10 thương hiệu tại Trung Quốc

    Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi được các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc bình chọn là Top 10 thương hiệu tại Trung Quốc
    11. 2015

    Được bình chọn là cơ quan xuất sắc trong hoạt động thu hút bệnh nhân người nước ngoài của quận Gangnam

    Được bình chọn là cơ quan xuất sắc trong hoạt động thu hút bệnh nhân người nước ngoài của quận Gangnam
  • Năm 2016
    01. 2016

    Được bình chọn là đơn vị dẫn đầu về đổi mới của Hàn Quốc

    01. 2016

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 1 của Thái Lan

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 1 của Thái Lan
    06. 2016

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi chương trình Change Life Việt Nam mùa 2

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi chương trình Change Life Việt Nam mùa 2
    07. 2016

    Mở phòng tư vấn tại Thái Lan

    Mở phòng tư vấn tại Thái Lan
    09. 2016

    Được bình chọn là cơ sở y tế đạt được chứng nhận Thương hiệu bệnh viện và phòng khám của Hàn Quốc

    10. 2016

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 2 của Thái Lan

    10. 2016

    Được lựa chọn là cơ sở hợp tác du lịch y tế của quận Gangnam

    Được lựa chọn là cơ sở hợp tác du lịch y tế của quận Gangnam
    10. 2016

    Được lựa chọn là cơ sở y tế chỉ định chính thức của Công ty Motiva Korea

  • Năm 2017
    02. 2017

    Được trao giải thưởng ở hạng mục DIGITAL AD Health and Medical của &Award

    Được trao giải thưởng ở hạng mục DIGITAL AD Health and Medical của &Award
    11. 2017

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 3 của Thái Lan

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 3 của Thái Lan
  • Năm 2018
    10. 2018

    Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 4 của Thái Lan

  • Năm 2019

    Được lựa chọn là cơ sở hợp tác du lịch y tế của thành phố Seoul

    Được lựa chọn là cơ sở hợp tác du lịch y tế của thành phố Seoul

    Cơ sở y tế hợp tác đào tạo của Đại học y khoa trực thuộc trường đại học Seoul

    Cơ sở y tế hợp tác đào tạo của Đại học y khoa trực thuộc trường đại học Seoul