Banobagi Plastic Surgery

mobile header bg
close

Main Menu

바노바기 20주년 since 2000
딤처리

Lịch sử phát triển của Banobagi

Với tâm thế luôn nghĩ cho khách hàng trước tiên,
đặt lợi ích của khách hàng lên trên lợi ích của bệnh viện, chúng tôi đã vươn đến vị trí này ngày hôm nay.

2000s

 • Năm 2000

  Khai trương lần đầu tiên với cái tên Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Ye

 • Năm 2002

  Mở rộng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Ye

 • Năm 2007

  Chính thức thay đổi tên thành Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

  Chính thức thay đổi tên thành Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
 • Năm 2008

  Nâng cấp đổi mới Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi

  Nâng cấp đổi mới Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi
 • Năm 2009

  Thành lập Bộ phận kinh doanh nước ngoài Banobagi

  Thành lập Bộ phận kinh doanh nước ngoài Banobagi

  Đăng ký là cơ quan y tế duy trì bệnh nhân người nước ngoài

2010s

 • Năm 2011

  Cơ sở y tế thực hiện thủ thuật được chỉ định chính thức của Artecoll

  Cơ sở y tế thực hiện thủ thuật được chỉ định chính thức của Artecoll
 • Năm 2012

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 2

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 2
 • Năm 2013

  Mở rộng phòng phẫu thuật của trụ sở chính

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 3

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 3
  11. 2013

  Xây mới tòa nhà phụ và phòng giao lưu quốc tế

  Xây mới tòa nhà phụ và phòng giao lưu quốc tế
 • Năm 2014

  Thành lập Trung tâm nghiên cứu SVF Banobagi

  Thành lập Trung tâm nghiên cứu SVF Banobagi

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 4

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 4
  07. 2014

  Được trao tặng cúp tri ân cho công lao phát triển ngành công nghiệp du lịch y tế và giao lưu kỹ thuật Hàn-Trung

  11. 2014

  Được trao tặng cúp ghi nhận công lao dành cho cơ quan xuất sắc trong ngành du lịch y tế của quận Gangnam

  Được trao tặng cúp ghi nhận công lao dành cho cơ quan xuất sắc trong ngành du lịch y tế của quận Gangnam
  11. 2014

  Được trao giải đặc biệt tại Giải thưởng Y tế châu Á

  Được trao giải đặc biệt tại Giải thưởng Y tế châu Á
  11. 2014

  Là Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ được chỉ định chính thức bởi Hiệp hội người mẫu Hàn Quốc

  Là Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ được chỉ định chính thức bởi Hiệp hội người mẫu Hàn Quốc
  12. 2014

  Được trao giải thưởng văn hóa môi trường xanh

  Được trao giải thưởng văn hóa môi trường xanh
 • Năm 2015

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 5

  02. 2015

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi chương trình Change Life Việt Nam mùa 1

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi chương trình Change Life Việt Nam mùa 1
  07. 2015

  Được trao giải đặc biệt dành cho thương hiệu y tế Hallyu (làn sóng Hàn Quốc) LBMA STAR

  09. 2015

  Được trao giải thưởng ở hạng mục chỉnh hình tại Giải thưởng về y tế và chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc

  Được trao giải thưởng ở hạng mục chỉnh hình tại Giải thưởng về y tế và chăm sóc sức khỏe Hàn Quốc
  10. 2015

  Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi được các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc bình chọn là Top 10 thương hiệu tại Trung Quốc

  Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi được các phương tiện thông tin đại chúng của Trung Quốc bình chọn là Top 10 thương hiệu tại Trung Quốc
  11. 2015

  Được bình chọn là cơ quan xuất sắc trong hoạt động thu hút bệnh nhân người nước ngoài của quận Gangnam

  Được bình chọn là cơ quan xuất sắc trong hoạt động thu hút bệnh nhân người nước ngoài của quận Gangnam
 • Năm 2016
  01. 2016

  Được bình chọn là đơn vị dẫn đầu về đổi mới của Hàn Quốc

  01. 2016

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 1 của Thái Lan

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 1 của Thái Lan
  06. 2016

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi chương trình Change Life Việt Nam mùa 2

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi chương trình Change Life Việt Nam mùa 2
  07. 2016

  Mở phòng tư vấn tại Thái Lan

  Mở phòng tư vấn tại Thái Lan
  09. 2016

  Được bình chọn là cơ sở y tế đạt được chứng nhận Thương hiệu bệnh viện và phòng khám của Hàn Quốc

  10. 2016

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 2 của Thái Lan

  10. 2016

  Được lựa chọn là cơ sở hợp tác du lịch y tế của quận Gangnam

  10. 2016

  Được lựa chọn là cơ sở y tế chỉ định chính thức của Công ty Motiva Korea

 • Năm 2017
  02. 2017

  Được trao giải thưởng ở hạng mục DIGITAL AD Health and Medical của &Award

  Được trao giải thưởng ở hạng mục DIGITAL AD Health and Medical của &Award
  11. 2017

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 3 của Thái Lan

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 3 của Thái Lan
 • Năm 2018
  10. 2018

  Cơ sở y tế được chỉ định chính thức bởi Let Me In mùa 4 của Thái Lan

 • Năm 2019

  Được lựa chọn là cơ sở hợp tác du lịch y tế của thành phố Seoul

  Được lựa chọn là cơ sở hợp tác du lịch y tế của thành phố Seoul

  Cơ sở y tế hợp tác đào tạo của Đại học y khoa trực thuộc trường đại học Seoul

  Cơ sở y tế hợp tác đào tạo của Đại học y khoa trực thuộc trường đại học Seoul