Banobagi Plastic Surgery

mobile header bg
close

Main Menu

바노바기 20주년 since 2000

Giới thiệu đội ngũ Y bác sĩ

Bệnh viện thẩm mỹ nhận sự yêu thương từ bệnh nhân, Bệnh viện thẩm mỹ muốn giới thiệu

딤처리

Đội ngũ y bác sĩ Banobagi

  • DR. Jaesang Barn

    Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

    Bệnh viện Đại học Seoul

    DR.Jaesang Barn

    view
  • DR. Changhyun Oh

    Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

    Bệnh viện Đại học Seoul

    DR.Changhyun Oh

    view
  • DR. Sunjae Park

    Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

    Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

    DR.Sunjae Park

    view
  • DR. Hyuntaek Lee

    Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

    Bệnh viện Đại học Seoul

    DR.Hyuntaek Lee

    view
  • DR. Minji Yun

    Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

    Bệnh viện Đại học Seoul

    DR.Minji Yun

    view
  • DR. Yoojung Lee

    Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

    Bệnh viện Đại học Ajou

    DR.Yoojung Lee

    view
  • DR. Bomi Choi

    Bác sĩ chuyên khoa

    Tốt nghiệp Y khoa, Đại học Seoul

    DR.Bomi Choi

    view
  • DR. HeeYeon Kwon

    Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

    Bệnh viện Đại học Seoul

    DR.HeeYeon Kwon

    view

Gây mê thường trú

  • DR. Yongju Kim

    Bác sĩ chuyên khoa gây mê

    Bệnh viện Đại học Seoul

    DR.Yongju Kim

    view
  • DR. Yujeong Kim

    Bác sĩ chuyên khoa gây mê

    Bệnh viện Đại học Hanyang

    DR.Yujeong Kim

    view

Trung tâm cấy tóc

  • DR. You Dong Hee

    Bác sĩ chuyên khoa y học gia đình

    Tốt nghiệp đại học Sogang

    DR.You Dong Hee

    view
  • DR. JaeBeom Seo

    Chuyên gia khoa phẫu thuật ngực

    Khoa phẫu thuật Bệnh viện Đại học Kyeong

    DR.JaeBeom Seo

    view

Petit Clinic

  • DR. Lim So Hyang

    Chuyên gia khoa phẫu thuật ngực

    Bệnh viện Đại học Seoul

    DR.Lim So Hyang

    view
  • Jaesang Barn Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

    Tiến sĩ Y khoa ,Viện trưởng Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Y khoa, Đại học Seoul Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul Giáo sư thỉnh giảng Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul (Nguyên) Chuyên gia tư vấn Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul Phó giám đốc điều hành thường trực tổ chức hội khoa học tái sinh tế bào sinh khí Hàn Quốc Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện KCCH Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật làm đẹp Hàn Quốc Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong Chương trình Let me in

    / 01
    Barn JS, Lee YH, Bang SI. Multiple expanded flaps for coverage of lateral forehead and lateral orbital defect. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 1997. 24:1185-1193
    / 02
    Lee YH, Barn JS. Simultaneous reconstruction after radial sinusectomy in patients with a large ethmoid and maxillary mucocele. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 1997. 24:1373-1381
  • Changhyun Oh Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

    Tiến sĩ Y khoa, Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học Y Khoa, đồng thời hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Đại học Seoul Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đại học Seoul Chuyên gia tái tạo hình và khôi phục xương mặt – thuộc vùng Ban tư vấn Y tế Quốc gia (Nguyên) Chuyên gia tư vấn tại Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Seoul Giáo sư thỉnh giảng tại Khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Inha Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hội nghiên cứu phẫu thuật tái cấu trúc khuôn mặt Hàn Quốc Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong Chương trình Let me in

    / 01
    Park JL, Oh CH, Hwang K, Park CG. Burring and holes connecting ostectomy for the correction of prominent mandible angle. J Craniofac Surg. 2014 May. 25(3):1025-7
    / 02
    Park JL, Oh CH. orrection of an alar web with a feather-edge rolled-in flap. J Craniofac Surg. 2014 Nov. 25(6):2192-5
    / 03
    Park CG, Oh CH, Bang SI. Subperiosteal Facelift in Orientals. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 1997 Jul. 24(4):854-862
    / 04
    Oh CH, Kim JH. Vermilion Construction by `Tongue-in-Groove` Technique in Unilateral Cleft Lip Repair. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 1999 Jan. 26(1):31-34
    / 05
    Oh CH, Park DH, Kim PW, Shim JS, Lee YJ. Analysis of Postoperative Complications in Blepharoptosis. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2009 Nov. 36(6):743-749
  • Sunjae Park Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

    Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tiến sĩ Y khoa, hoàn thành chương trình Tiến sĩ Đại học Y, Đại học Quốc gia Seoul Tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Y, thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (Nguyên) Chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội làm đẹp Hàn Quốc Phát biểu chủ đề luận văn tại 12th CONGRESS OF IPRAS Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong Chương trình Let me in

    / 01
    Park CG, Park SJ. Le Fort Ⅲ Advancement for the Correction of Crouzon`s Disease. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 1999 Jul. 26(4):590-596
    / 02
    Park SJ, Park CG, Kim S. Management of Hair Line Using Skin Graft after Tissue Expansion for the Auricular Reconstruction of Microtia. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2000 May. 27(3):329-333
  • Hyuntaek Lee Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

    Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul Hoàn thành chương trình cao học Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Y Đại học Seoul (Nguyên) Cố vấn lâm sàng Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul (Nguyên) Chủ tịch Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc (Nguyên) Giám đốc học thuật hội nghiên cứu botulinum - Filler (Nguyên) Giám đốc học thuật hội nghiên cứu phẩu thuật thẩm mỹ mũi và viện phẩu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong Chương trình Let me in Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong chương trình Change Life Việt Nam

    / 01
    Lee HT. 절골술 (osteotome), 아시아인 코성형술의 최신 지견 : 수술가이드 Current Trends in Asian Rhinoplasty : Operation Guid. 군자출판사. 2011:47-56
    / 02
    Noh JH, Minn KW, Lee HT, Yoo WI. Microsurgical Replantation of the Amputated Ear without Venous Repair: Clinical Experience with Leech. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2001 Nov. 28(6):667-670
    / 03
    Park CG, Lee HT. Total Craniofacial Correction of Plagiocephaly using Intracranial Remodeling Including Occipital Area. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2001 Jul. 28(4):408-412
  • Minji Yun Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

    Viện trưởng bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học y Đại học Seoul Hoàn thành khóa thực tập tại Bệnh viện Đại học Seoul Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul Hoàn thành chương trình học Thạc sĩ tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Y thuộc trường Đại học Seoul Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

    / 01
    Yun MJ, Eun SC, Heo CY, Baek RM. A case of scalp arteriovenous malformation reconstructed with local flap. J Korean Skull Base Society. 2010. 5:26-30
    / 02
    Yun MJ, Eun SC, Kim MH, Baek RM. Nasal reconstruction with chondrocutaneous preauricular free flap and interpositional vascular graft : a case report. J Korean Cleft Palate-Craniofac Assoc. 2011. 12:111-115
    / 03
    Yun MJ, Park JU, Kwon ST. Surgical options for malignant skin tumors of the hand. Arch Plast Surg. 2013 May. 40(3):238-243
  • Yoojung Lee Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

    Viện trưởng bệnh viện thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học Y thuộc trường Đại Học Ajou Bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Đại học Ajou Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Ajou Thạc sỹ Cao học Y thuộc trường Đại học Ajou Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc

    / 01
    Lee YJ, Park MC, Park DH, Hahn HM, Kim SM, Lee IJ. Effectiveness of Acellular Dermal Matrix on Autologous Split-Thickness Skin Graft in Treatment of Deep Tissue Defect: Esthetic Subjective and Objective Evaluation. Aesthetic Plast Surg. 2017 Oct. 41(5):1049-1057
    / 02
    Lee YJ, Park MC, Park DH, Lee IJ. The Adipofascial V-Y Advancement Flap with Skin Graft for Coverage of the Full-Thickness Burns of the Gluteal Region. Arch Reconstr Microsurg 2016. 25(1): 15-18
    / 03
    Hahn HM, Lee YJ, Park MC, Lee IJ, Kim SM, Park DH. Reduction of Closed Frontal Sinus Fractures through Suprabrow Approach. Arch Craniofac Surg. 2017 Dec. 18(4):230-237
    / 04
    Park JH, Lee DJ, Lee YJ, Jang YH, Kang HY, Kim YC. Acquired bilateral telangiectatic macules: a distinct clinical entity. JAMA Dermatol. 2014 Sep. 150(9):974-7
  • Bomi Choi Bác sĩ chuyên khoa

    Viện trưởng bệnh viện Banobagi Tốt nghiệp Y khoa, Đại học Seoul Bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Đại học Seoul Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc

    / 01
    Bomi Choi, Yujin Myung. Detergent Solution-induced Alkaline Burn of Hand: A Case Report and Review of Literature. Journal of Korean Burn Society, 2017. 20(1):9-11
    / 02
    Jae Hoon Jeong , Bomi Choi, Sam Yeol Chang, Eun-Kyu Kim, Eunyoung Kang, Chan Yeong Heo, Yujin Myung. The Effect of Immediate Breast Reconstruction on Thoracic Spine Alignment After Unilateral Mastectomy. Clinical Breast Cancer, June 2018. 18(3):214-219
    / 03
    Yujin Myung, Bomi Choi, Sang Jun Yim, Bo La Yun, Heeyeon Kwon, Chang Sik Pak, Chanyeong Heo, Jae Hoon Jeong. The Originating Pattern of Deep Inferior Epigastric Artery: Anatomical Study and Surgical Considerations. Surgical and Radiologic Anatomy, June 2018. 40(8):873-879, https://doi.org/10.1007/s00276-018-2055-8
    / 04
    Yujin Myung, Bomi Choi, Heeyeon Kwon, Chan Yeong Heo, Eun-kyu Kim, Eun-young Kang, Jae Hoon Jeong, Eun Joo Yang. Quantitative Analysis of Shoulder Function and Strength after Breast Reconstruction: A Retrospective Cohort Study. Medicine, 2018 Jun. 97(24): e10979
  • HeeYeon Kwon Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

    Bác sĩ bệnh viện thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học Y khoa Đại học Quốc gia Seoul Bác sĩ thực tập bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình Đại học Quốc gia Seoul Tốt nghiệp hệ Thạc sĩ trường Đại học Y khoa Đại học Quốcgia Seoul Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện Bundang thuộc Đại học Quốc gia Seoul Thành viên Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Thành viên Hiệp hội Làm đẹp thẩm mỹ Hàn Quốc

  • Yongju Kim Bác sĩ chuyên khoa gây mê

    Viện trưởng Khoa gây mê Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học Y khoa, Đại học Seoul Bác sĩ chuyên khoa gây mê – chứng đau thuộc Bệnh viện Đại học Seoul Trưởng khoa gây mê – chứng đau thuộc Bệnh viện Bohun Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội gây mê Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội chứng đau Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội nghiên cứu gây mê Hàn Quốc

  • Yujeong Kim Bác sĩ chuyên khoa gây mê

    Viện trưởng Khoa gây mê Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học Y thuộc trường Đại học Hanyang Chuyên gia về Khoa gây mê chứng sưng thuộc Bệnh viện Đại học Hanyang Thành viên chính thức của Hiệp hội gây mê chứng sưng Hàn Quốc

  • You Dong Hee Bác sĩ chuyên khoa y học gia đình

    Viện trưởng của trung tâm cấy ghép tóc trực thuộc Bệnh viện thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp đại học Sogang Tốt nghiệp cao học y khoa Trường đại học Chungnam Intern tại bệnh viện St. Vincent/ bệnh viện St. Paul Trường đại học Công Giáo Hàn Quốc Hoàn thành chuyên ngành Y tế học gia đình tại Bệnh viện Uijeongbu St. Mary. Đại học Công giáo Hàn Quốc Bác sĩ chuyên khoa Y tế học gia đình Bệnh viện Uijeongbu St. Mary, Catholic central Medical Center Thành viên chính thực hiệp hội cấy ghép tóc Daehan Thành viên chính thức hiệp hội Laser Skin Hair Daehan Viện trưởng trung tâm cấy ghép tóc nam giới bệnh viện thẩm mỹ MOJELIM

  • JaeBeom Seo Chuyên gia khoa phẫu thuật ngực

    Tốt nghiệp trường Đại học Y Đại học Kyungpook Tu nghiệp tại bệnh viện Đại học Kyungpook Chuyên gia phẫu thuật Bệnh viện Đại học Kyungpook Thạc sĩ chuyên ngành phẫu thuật Đại học Y Đại học Kyeongbuk      Cựu chuyên gia phẫu thuật khoa Tuyến giáp/ chuyên khoa tuyến vú bệnh viện St. Mary Seoul Chuyên gia khoa phẫu thuật ngực Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật Hàn Quốc Hội viên chính thức Hiệp hôi Ung thư vú Hàn Quốc Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật Tuyến giáp và nội tiết Hàn Quốc

  • Lim So Hyang Chuyên gia khoa phẫu thuật ngực

    Bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp cao học Y khoa Đại học quốc gia Seoul Thạc sĩ Y khoa Đại học Quốc gia Seoul Bác sĩ được đào tạo tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bác sĩ chuyên khoa bệnh viện đại học quốc gia Seoul Nhận chứng chỉ ECFMG của Ủy ban giáo dục cho sinh viên tốt nghiệp y khoa nước ngoài Hội đồng y khoa của bang, hoàn thành khóa học bác sĩ y khoa và bác sĩ phẫu thuật của bang Pennsylvania

닫기