Banobagi Plastic Surgery

mobile header bg
close

Main Menu

바노바기 20주년 since 2000

Giới thiệu đội ngũ Y bác sĩ

Bệnh viện thẩm mỹ nhận sự yêu thương từ bệnh nhân, Bệnh viện thẩm mỹ muốn giới thiệu

딤처리

Đội ngũ y bác sĩ Banobagi

 • DR. Jaesang Barn

  Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

  Bệnh viện Đại học Seoul

  DR.Jaesang Barn

  view
 • DR. Changhyun Oh

  Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

  Bệnh viện Đại học Seoul

  DR.Changhyun Oh

  view
 • DR. Sunjae Park

  Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

  Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul

  DR.Sunjae Park

  view
 • DR. Hyuntaek Lee

  Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

  Bệnh viện Đại học Seoul

  DR.Hyuntaek Lee

  view
 • DR. Kyoungho Ko

  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

  Bệnh viện Đại học Seoul

  DR.Kyoungho Ko

  view
 • DR. Minji Yun

  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

  Bệnh viện Đại học Seoul

  DR.Minji Yun

  view
 • DR. Yoojung Lee

  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

  Bệnh viện Đại học Ajou

  DR.Yoojung Lee

  view
 • DR. Bomi Choi

  Bác sĩ chuyên khoa

  Tốt nghiệp Y khoa, Đại học Seoul

  DR.Bomi Choi

  view
 • DR. HeeYeon Kwon

  Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

  Bệnh viện Đại học Seoul

  DR.HeeYeon Kwon

  view

Gây mê thường trú

 • DR. Yongju Kim

  Bác sĩ chuyên khoa gây mê

  Bệnh viện Đại học Seoul

  DR.Yongju Kim

  view
 • DR. Yujeong Kim

  Bác sĩ chuyên khoa gây mê

  Bệnh viện Đại học Hanyang

  DR.Yujeong Kim

  view
 • DR. Eunhye Lee

  Bác sĩ chuyên khoa gây mê

  Bệnh viện Đại học Seoul

  DR.Eunhye Lee

  view

Trung tâm cấy tóc

 • DR. KyongKu Lee

  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật

  Bệnh viện thẩm mỹ LA Visual Hoa Kỳ

  DR.KyongKu Lee

  view
 • DR. You Dong Hee

  Bác sĩ chuyên khoa y học gia đình

  Tốt nghiệp đại học Sogang

  DR.You Dong Hee

  view

Petit Clinic

 • DR. Ahreum Bok

  Bác sĩ chuyên khoa Y học Gia đình

  Tốt nghiệp Đại học Y thuộc trường Đại họ

  DR.Ahreum Bok

  view
 • DR. Lim So Hyang

  Chuyên gia khoa phẫu thuật ngực

  Bệnh viện Đại học Seoul

  DR.Lim So Hyang

  view
 • DR. Lee Woo Yeol

  Petit Clinic

  Bác sĩ chuyên khoa tại Trung tâm y tế Seoul

  DR.Lee Woo Yeol

  view
 • Jaesang Barn Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

  Tiến sĩ Y khoa ,Viện trưởng Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Y khoa, Đại học Seoul Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul Giáo sư thỉnh giảng Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul (Nguyên) Chuyên gia tư vấn Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul Phó giám đốc điều hành thường trực tổ chức hội khoa học tái sinh tế bào sinh khí Hàn Quốc Trưởng khoa Phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện KCCH Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật làm đẹp Hàn Quốc Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong Chương trình Let me in

  / 01
  Barn JS, Lee YH, Bang SI. Multiple expanded flaps for coverage of lateral forehead and lateral orbital defect. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 1997. 24:1185-1193
  / 02
  Lee YH, Barn JS. Simultaneous reconstruction after radial sinusectomy in patients with a large ethmoid and maxillary mucocele. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 1997. 24:1373-1381
 • Changhyun Oh Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

  Tiến sĩ Y khoa, Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học Y Khoa, đồng thời hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Đại học Seoul Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ tại Bệnh viện Đại học Seoul Chuyên gia tái tạo hình và khôi phục xương mặt – thuộc vùng Ban tư vấn Y tế Quốc gia (Nguyên) Chuyên gia tư vấn tại Khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Seoul Giáo sư thỉnh giảng tại Khoa phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Inha Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hội nghiên cứu phẫu thuật tái cấu trúc khuôn mặt Hàn Quốc Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong Chương trình Let me in

  / 01
  Park JL, Oh CH, Hwang K, Park CG. Burring and holes connecting ostectomy for the correction of prominent mandible angle. J Craniofac Surg. 2014 May. 25(3):1025-7
  / 02
  Park JL, Oh CH. orrection of an alar web with a feather-edge rolled-in flap. J Craniofac Surg. 2014 Nov. 25(6):2192-5
  / 03
  Park CG, Oh CH, Bang SI. Subperiosteal Facelift in Orientals. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 1997 Jul. 24(4):854-862
  / 04
  Oh CH, Kim JH. Vermilion Construction by `Tongue-in-Groove` Technique in Unilateral Cleft Lip Repair. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 1999 Jan. 26(1):31-34
  / 05
  Oh CH, Park DH, Kim PW, Shim JS, Lee YJ. Analysis of Postoperative Complications in Blepharoptosis. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2009 Nov. 36(6):743-749
 • Sunjae Park Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

  Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tiến sĩ Y khoa, hoàn thành chương trình Tiến sĩ Đại học Y, Đại học Quốc gia Seoul Tốt nghiệp loại xuất sắc Đại học Y, thuộc Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (Nguyên) Chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội làm đẹp Hàn Quốc Phát biểu chủ đề luận văn tại 12th CONGRESS OF IPRAS Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong Chương trình Let me in

  / 01
  Park CG, Park SJ. Le Fort Ⅲ Advancement for the Correction of Crouzon`s Disease. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 1999 Jul. 26(4):590-596
  / 02
  Park SJ, Park CG, Kim S. Management of Hair Line Using Skin Graft after Tissue Expansion for the Auricular Reconstruction of Microtia. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2000 May. 27(3):329-333
 • Hyuntaek Lee Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

  Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul Hoàn thành chương trình cao học Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Y Đại học Seoul (Nguyên) Cố vấn lâm sàng Khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul (Nguyên) Chủ tịch Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc (Nguyên) Giám đốc học thuật hội nghiên cứu botulinum - Filler (Nguyên) Giám đốc học thuật hội nghiên cứu phẩu thuật thẩm mỹ mũi và viện phẩu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong Chương trình Let me in Bác sĩ tham gia phẫu thuật trong chương trình Change Life Việt Nam

  / 01
  Lee HT. 절골술 (osteotome), 아시아인 코성형술의 최신 지견 : 수술가이드 Current Trends in Asian Rhinoplasty : Operation Guid. 군자출판사. 2011:47-56
  / 02
  Noh JH, Minn KW, Lee HT, Yoo WI. Microsurgical Replantation of the Amputated Ear without Venous Repair: Clinical Experience with Leech. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2001 Nov. 28(6):667-670
  / 03
  Park CG, Lee HT. Total Craniofacial Correction of Plagiocephaly using Intracranial Remodeling Including Occipital Area. J Korean Soc Plast Reconstr Surg. 2001 Jul. 28(4):408-412
 • Kyoungho Ko Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

  Tốt nghiệp đại học Y đại học quốc gia Seoul Hoàn thành khóa đạo tạo chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ tại bệnh viện đại học quốc gia Seoul (intern, bác sĩ nội trú) Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện đại học quốc gia Seoul Trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện Andong ( Bác sĩ y tế cộng đồng) Thành viên chính thức hiệp hội chuyên ngành phẫu thuật chỉnh hình Daehan Thành viên chính thức hiệp hội chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ Daehan Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đại diện của bệnh viện đa khoa Boai General Hospital tại Thâm Quyến Quảng Đông Trung Quốc Viện trưởng của bệnh viện thẩm mỹ Xisi Hospital tại Thâm Quyến Quảng Đông Trung Quốc Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đại diện của bệnh viện đa khoa Fuhua Aesthetic Plastic Surgery Hospital tại Thâm Quyến Quảng Đông Trung Quốc Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đại diện của bệnh viện đa khoa Renai Aesthetic Plastic Surgery Hospital tại Thâm Quyến Quảng Đông Trung Quốc Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đại diện của bệnh viện đa khoa Ai Site Aesthetic Plastic Surgery Hospital tại Thâm Quyến Quảng Đông Trung Quốc Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ đại diện của bệnh viện đa khoa quốc tế DNA tại TP. Hồ Chí Minh Việt Nam

 • Minji Yun Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

  Viện trưởng bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học y Đại học Seoul Hoàn thành khóa thực tập tại Bệnh viện Đại học Seoul Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul Hoàn thành chương trình học Thạc sĩ tại khoa phẫu thuật thẩm mỹ Đại học Y thuộc trường Đại học Seoul Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc

  / 01
  Yun MJ, Eun SC, Heo CY, Baek RM. A case of scalp arteriovenous malformation reconstructed with local flap. J Korean Skull Base Society. 2010. 5:26-30
  / 02
  Yun MJ, Eun SC, Kim MH, Baek RM. Nasal reconstruction with chondrocutaneous preauricular free flap and interpositional vascular graft : a case report. J Korean Cleft Palate-Craniofac Assoc. 2011. 12:111-115
  / 03
  Yun MJ, Park JU, Kwon ST. Surgical options for malignant skin tumors of the hand. Arch Plast Surg. 2013 May. 40(3):238-243
 • Yoojung Lee Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ

  Viện trưởng bệnh viện thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học Y thuộc trường Đại Học Ajou Bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Đại học Ajou Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Ajou Thạc sỹ Cao học Y thuộc trường Đại học Ajou Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc

  / 01
  Lee YJ, Park MC, Park DH, Hahn HM, Kim SM, Lee IJ. Effectiveness of Acellular Dermal Matrix on Autologous Split-Thickness Skin Graft in Treatment of Deep Tissue Defect: Esthetic Subjective and Objective Evaluation. Aesthetic Plast Surg. 2017 Oct. 41(5):1049-1057
  / 02
  Lee YJ, Park MC, Park DH, Lee IJ. The Adipofascial V-Y Advancement Flap with Skin Graft for Coverage of the Full-Thickness Burns of the Gluteal Region. Arch Reconstr Microsurg 2016. 25(1): 15-18
  / 03
  Hahn HM, Lee YJ, Park MC, Lee IJ, Kim SM, Park DH. Reduction of Closed Frontal Sinus Fractures through Suprabrow Approach. Arch Craniofac Surg. 2017 Dec. 18(4):230-237
  / 04
  Park JH, Lee DJ, Lee YJ, Jang YH, Kang HY, Kim YC. Acquired bilateral telangiectatic macules: a distinct clinical entity. JAMA Dermatol. 2014 Sep. 150(9):974-7
 • Bomi Choi Bác sĩ chuyên khoa

  Viện trưởng bệnh viện Banobagi Tốt nghiệp Y khoa, Đại học Seoul Bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Đại học Seoul Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Đại học Seoul Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp Hàn Quốc

  / 01
  Bomi Choi, Yujin Myung. Detergent Solution-induced Alkaline Burn of Hand: A Case Report and Review of Literature. Journal of Korean Burn Society, 2017. 20(1):9-11
  / 02
  Jae Hoon Jeong , Bomi Choi, Sam Yeol Chang, Eun-Kyu Kim, Eunyoung Kang, Chan Yeong Heo, Yujin Myung. The Effect of Immediate Breast Reconstruction on Thoracic Spine Alignment After Unilateral Mastectomy. Clinical Breast Cancer, June 2018. 18(3):214-219
  / 03
  Yujin Myung, Bomi Choi, Sang Jun Yim, Bo La Yun, Heeyeon Kwon, Chang Sik Pak, Chanyeong Heo, Jae Hoon Jeong. The Originating Pattern of Deep Inferior Epigastric Artery: Anatomical Study and Surgical Considerations. Surgical and Radiologic Anatomy, June 2018. 40(8):873-879, https://doi.org/10.1007/s00276-018-2055-8
  / 04
  Yujin Myung, Bomi Choi, Heeyeon Kwon, Chan Yeong Heo, Eun-kyu Kim, Eun-young Kang, Jae Hoon Jeong, Eun Joo Yang. Quantitative Analysis of Shoulder Function and Strength after Breast Reconstruction: A Retrospective Cohort Study. Medicine, 2018 Jun. 97(24): e10979
 • HeeYeon Kwon Bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật thẩm mỹ

  Bác sĩ bệnh viện thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học Y khoa Đại học Quốc gia Seoul Bác sĩ thực tập bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật chỉnh hình Đại học Quốc gia Seoul Tốt nghiệp hệ Thạc sĩ trường Đại học Y khoa Đại học Quốcgia Seoul Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bệnh viện Bundang thuộc Đại học Quốc gia Seoul Thành viên Hiệp hội Phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Thành viên Hiệp hội Làm đẹp thẩm mỹ Hàn Quốc

 • Yongju Kim Bác sĩ chuyên khoa gây mê

  Viện trưởng Khoa gây mê Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học Y khoa, Đại học Seoul Bác sĩ chuyên khoa gây mê – chứng đau thuộc Bệnh viện Đại học Seoul Trưởng khoa gây mê – chứng đau thuộc Bệnh viện Bohun Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội gây mê Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội chứng đau Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội nghiên cứu gây mê Hàn Quốc

 • Yujeong Kim Bác sĩ chuyên khoa gây mê

  Viện trưởng Khoa gây mê Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học Y thuộc trường Đại học Hanyang Chuyên gia về Khoa gây mê chứng sưng thuộc Bệnh viện Đại học Hanyang Thành viên chính thức của Hiệp hội gây mê chứng sưng Hàn Quốc

 • Eunhye Lee Bác sĩ chuyên khoa gây mê

  Viện trưởng Khoa gây mê Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học y thuộc trường Đạihọc Seoul Bác sĩ chuyên khoa gây mê – chứng đau tại Bệnh viện Đại học Seoul Giảng viên cố vấn tại Khoa gây mê –chứng đau Bệnh viện Đại học Seoul Hội viên chính thức của Hiệp hội gây mê – chứng đau Hàn Quốc

 • KyongKu Lee Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật

  Bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật Hàn Quốc Hội viên chính thức Hiệp hội Cấy tóc Châu Á Hội viên chính thức Hiệp hội Cấy tóc Hàn Quốc Hội viên chính thức Hiệp hội phẫu thuật làm đẹp Hàn Quốc (Trước đây) Bác sĩ Trung tâm Cấy tóc Morim (Trước đây) Bác sĩ Trung tâm Cấy tóc Root (Trước đây) Bác sĩ điều trị hợp tác Bệnh viện thẩm mỹ LA Visual Hoa Kỳ Chuyên gia hợp tác trung tâm nghiên cứu cấy tóc Trung Quốc (Trước đây) Bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ và Khoa Da Oracle (chi nhánh Cheong-dam)

 • You Dong Hee Bác sĩ chuyên khoa y học gia đình

  Viện trưởng của trung tâm cấy ghép tóc trực thuộc Bệnh viện thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp đại học Sogang Tốt nghiệp cao học y khoa Trường đại học Chungnam Intern tại bệnh viện St. Vincent/ bệnh viện St. Paul Trường đại học Công Giáo Hàn Quốc Hoàn thành chuyên ngành Y tế học gia đình tại Bệnh viện Uijeongbu St. Mary. Đại học Công giáo Hàn Quốc Bác sĩ chuyên khoa Y tế học gia đình Bệnh viện Uijeongbu St. Mary, Catholic central Medical Center Thành viên chính thực hiệp hội cấy ghép tóc Daehan Thành viên chính thức hiệp hội Laser Skin Hair Daehan Viện trưởng trung tâm cấy ghép tóc nam giới bệnh viện thẩm mỹ MOJELIM

 • Ahreum Bok Bác sĩ chuyên khoa Y học Gia đình

  Viện trưởng Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học Y thuộc trường Đại học Korea Hoàn thành chương trình học Thạc sĩ tại Đại học Y thuộc trường Đại học Korea Bác sĩ thực tập tại Trung tâm Y tế thuộc trường Đại học Korea Bác sĩ chuyên khoa Y học gia đình tại Trung tâm Y tế thuộc trường Đại học Korea Hoàn thành chương trình học tại The Johns Hopkins University of Medicine - Symptomatic management in the postmenopausal women Hội viên chính thức của Hiệp hội Y học Gia đình Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội thẩm mỹ làm đẹp bằng Laser Hàn Quốc Hội viên chính thức của Hiệp hội điều trị bệnh Béo phì Hàn Quốc Ủy viên tư vấn Belbig tập đoàn dược phẩm Ildong Tốt nghiệp đại học Coolsculpting

 • Lim So Hyang Chuyên gia khoa phẫu thuật ngực

  Bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp cao học Y khoa Đại học quốc gia Seoul Thạc sĩ Y khoa Đại học Quốc gia Seoul Bác sĩ được đào tạo tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul Bác sĩ chuyên khoa bệnh viện đại học quốc gia Seoul Nhận chứng chỉ ECFMG của Ủy ban giáo dục cho sinh viên tốt nghiệp y khoa nước ngoài Hội đồng y khoa của bang, hoàn thành khóa học bác sĩ y khoa và bác sĩ phẫu thuật của bang Pennsylvania

 • Lee Woo Yeol Petit Clinic

  Bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ Banobagi Tốt nghiệp Đại học Hanyang Tốt nghiệp cao học Y khoa Đại học Chosun Bác sĩ chuyên khoa tại Trung tâm y tế Seoul Hội viên Hiệp hội thẩm mỹ Hoa Kỳ Hội viên Hiệp hội phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên Hiệp hội Laser phẫu thuật thẩm mỹ Hàn Quốc Hội viên Hiệp hội điều trị béo phì Hàn Quốc Hội viên Hiệp hội Filler Hàn Quốc

닫기