Banobagi Plastic Surgery

mobile header bg
close

Main Menu

바노바기 20주년 since 2000

Thông tin Banobagi

Cập nhật thông tin phong phú từ Bệnh viện Banobagi

딤처리
Hướng dẫn về quy trình phòng chống dịch corona tại bệnh viện Banobagi
2020.02.07

Kính chào toàn thể quý khách hàng, bệnh viện Banobagi chúng tôi đang tiến hành quản lý triệt để hơn nữa để phòng chống dịch corona

 

[Hướng dẫn về quy trình phòng chống dịch corona tại bệnh viện Banobagi]

Bệnh viện Banobagi tăng cường hơn nữa hệ thống quản lý vệ sinh dịch tễ để toàn thể quý khách hàng có thể an tâm sử dụng dịch vụ.

 

1. Hạn chế khách hàng Trung Quốc đến viện

Không phân biệt quốc tịch và tạm thời hạn chế khách hàng có lịch sử ghé thăm Trung Quốc trong thời gian gần đây.

 

2. Quản lý khử trùng sát khuẩn

Thực hiện khử trùng sát khuẩn tại bệnh việnh viện thông qua sự hỗ trợ của đối tác chuyên phòng chống dịch tễ, thực hiện khử trùng tay trước khi vào viện

 

3. Toàn bộ nhân viên của bệnh viện thực hiện sát trùng tay và đo nhiệt độ

Đang thực hiện rửa tay khử trùng và kiểm tra nhiệt độ cho toàn bộ khách hàng ghé thăm tại cửa ra vào chính của bệnh viện

 

4. Lắp đặt máy camera cảm biến nhiệt để đo nhiệt độ cơ thể tự động

Bệnh viện đã thực hiện lắp đặt máy cảm biến đo nhiệt độ tự động giúp phân loại khách hàng có thân nhiệt cao bất thường

 

5. Khách hàng có triệu chứng bất thường thì sẽ được mời về

Trường hợp khách hàng có triệu chứng sốt cao, khó thở sẽ mời ra về

 


 

 Thực hiện khử trùng sát khuẩn tổng thể tại bệnh việnh viện thông qua sự hỗ trợ của đối tác chuyên phòng chống dịch tễ

 

 

 Sử dụng dung dịch sát khuẩn tay và kiểm tra thân nhiệt cho tất cả cách hàng tới viện

 

 

 Lắp đặt máy cảm biến đo nhiệt độ tự động giúp phân loại khách hàng có thân nhiệt cao bất thường

 

 

► Bố trí dung dịch sát khuẩn cho tay tại mọi vị trí thuận tiện trong viện