Đến thẳng Menu
Menu bên trái


본문

바노바기 소개 > 의료진 소개

의료진 소개 항상 여러분의 아름다움을 위해 노력하는 바노바기 성형외과 의료진입니다.

  • 양악수술
  • 지방흡입

항상 여러분의 아름다움을 위해 노력하는 바노바기 성형외과 의료진입니다. 좋은 성형외과를 넘어 위대한 성형외과가 될 수 있도록 노력하겠습니다. 또한 고객 중심의 사고로 고객의 입장을 헤아려 다시 찾을 수 있는 병원이 되도록 노력하겠습니다.

  • 대만 의료진 교육

  • 한국의 선진적 성형술에 관한 교육일정으로 대만의 성형외과 전문의들이 바노바기 성형외과를 찾아 주셨습니다.

리스트 테이블
번호 제목 작성자 작성일
47 논문 Reduction of Closed Frontal Si... 바노바기 2018-03-23
46 논문 The Adipofascial V-Y Advanceme... 바노바기 2018-03-23
45 논문 Effectiveness of Acellular Der... 바노바기 2018-03-23
44 논문 Acquired bilateral telangiecta... 바노바기 2018-03-23
43 논문 중국 CCTV 영향력 있는 인물선정! 바노바기 2014-05-16
42 논문 [메디컬아시아2014] 성형종합부분 대상 수상 바노바기 2014-04-28
41 논문 바노바기성형외과, 환자맞춤형 별관 오픈! 바노바기 2013-11-19
40 해외활동 [중국 해남성] 안현그룹 초청, 임원진을 위한 뷰티 세... 바노바기 2013-11-19
39 학회발표 Usefulness of Prefabricated Mu... 바노바기 2013-11-01
38 학회발표 A simple method for zygoma fra... 바노바기 2013-11-01
1 2 3 4 5 »
바노바기 Pick 닫기
바노바기 Pick 닫기
Scype
* Ghi chú : Liên quan đến các ảnh trước
và sau trên trang web này,
các kết quả có thể rất khác nhau
phụ thuộc vào trường hợp riêng của mỗi bệnh nhân.